I. Sposoby dostawy - serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

 

 1. Paczką kurierską,

 2. Pocztą Polską,

 3. innym dostawcom usług przewozowych działającym na terenie Polski.

 4. Odbiór osobisty

 5. Forma wysyłki oraz wybór w ramach wysyłki paczką kurierską konkretnego podmiotu świadczącego usługi kurierskie może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych uniemożliwiających wysyłkę Produktu (np. brak obsługi określonego rozmiaru Produktu, czasowy brak realizacji wysyłek). Klient nie poniesie z tego tytułu dodatkowego kosztu ponad wskazany przy zakupie Produktu.

 

 

II. Termin dostawy - na czas oczekiwania na dostawę Produktu składa się termin realizacji zamówienia przez Usługodawcę i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 

 1. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych. Termin realizacji Zamówienia należy liczyć w Dniach Roboczych w następujący sposób: od momentu Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia do momentu wysyłki Zamówienia do Klienta.

 2. Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez
  Klienta sposobu dostawy oraz przewoźnika i widoczne jest w koszyku po wybraniu opcji dostawy.

 3. Dla Zamówień wysyłanych za granicę do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Irlandii, Włoch, Belgii, Litwy, Francji, Austrii dostępna jest wyłącznie przesyłka kurierska. Czas dostawy jest zróżnicowany w zależności od wybranego kraju i może wynosić od 5 do 7 dni roboczych.

 4. Przesyłki są dostarczane w Dni Robocze.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, brak dostawy lub konieczność powtórnej dostawy, będące skutkiem podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych danych do doręczenia Produktu.

 

 

III. Uszkodzenie Produktu w transporcie

 

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zgłosić takie okoliczności oraz wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki, w razie możliwości w obecności doręczyciela.

 2. Jeżeli uszkodzenia Produktu nie dały się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze przesyłki, Klient powinien niezwłocznie zgłosić żądanie ustalenia tego faktu po ujawnieniu uszkodzeń, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Przekroczenie tego terminu oznaczało będzie brak możliwości realizacji roszczeń reklamacyjnych wobec przewoźnika.

 3. Przed podpisaniem protokołu uszkodzenia przesyłki należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze).

 4. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć w dokumentach przewozowych.